မြို့နယ် - လှည်းကူး

1   ဂိတ်စ - လှည်းကူးဈေးရှေ့
  ဂိတ်ဆုံး - စံပြဈေး
 
 

မြို့နယ် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်း

2   ဂိတ်စ - ယုဇန(ခိုင်ရွှေဝါလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း
 
 

မြို့နယ် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်း

3   ဂိတ်စ - ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်
  ဂိတ်ဆုံး - မင်္ဂလာဈေး
 
 

မြို့နယ် - တောင်ဒဂုံ

4   ဂိတ်စ - ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်း

5   ဂိတ်စ - ရိုးမရိပ်သာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

6   ဂိတ်စ - အောင်မြင့်မိုရ်
  ဂိတ်ဆုံး - ၈မိုင်လမ်းဆုံ
 
 

မြို့နယ် - တောင်ဒဂုံ

7   ဂိတ်စ - တောင်ဒဂုံ(၇၀/၇၂)ရပ်ကွက်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သာကေတ

8   ဂိတ်စ - တောင်ဒဂုံအင်းဝအိမ်ရာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဦးထောင်ဘိုလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သာကေတ

9   ဂိတ်စ - တိုင်းရင်းသား နည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ကျောက်တိုင်
 
 

မြို့နယ် - သာကေတ

10   ဂိတ်စ - တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

11   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဦးထောင်ဘိုလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

12   ဂိတ်စ - (၅၀)ကွေ့
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

14   ဂိတ်စ - ဒဂုံမြောက်(ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

15   ဂိတ်စ - (၅၀)ကွေ့
  ဂိတ်ဆုံး - သမိုင်းလမ်းဆုံ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

16   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ(တောင်ငူလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးဝင်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

17   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

18   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်
  ဂိတ်ဆုံး - ဇဝန
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

19   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

20   ဂိတ်စ - ဆေးရုံ
  ဂိတ်ဆုံး - သိမ်ဖြူ
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

21   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်(ထန်းတပင်)
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

22   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်(ထန်းတပင်)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

23   ဂိတ်စ - (တူးချောင်း)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အရှေ့ဒဂုံ

24   ဂိတ်စ - ကျန်စစ်သားလမ်း
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

25   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - မင်္ဂလာဈေး
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

26   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အရှေ့ဒဂုံ

27   ဂိတ်စ - စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျိုက္ကဆံလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

28   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

29   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

30   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - သန်လျင်

31   ဂိတ်စ - သန်လျင်(အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သန်လျင်

32   ဂိတ်စ - ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
 
 

မြို့နယ် - ကျောက်တန်း

33   ဂိတ်စ - ကျောက်တန်း
  ဂိတ်ဆုံး - ယုဇနပလာဇာ
 
 

မြို့နယ် - သုံးခွ

34   ဂိတ်စ - ခရမ်း
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

35   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ထောက်ကြန့်

36   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - ထောက်ကြန့်

37   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - တောင်ဥက္ကလာပ

38   ဂိတ်စ - ဘေလီ
  ဂိတ်ဆုံး - သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

39   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

40   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ထောက်ကြန့်

41   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

42   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ရတနာလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

43   ဂိတ်စ - လိန်ကုန်း
  ဂိတ်ဆုံး - မှော်ဘီဈေးရှေ့
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

44   ဂိတ်စ - လိန်ကုန်း
  ဂိတ်ဆုံး - လှည်းကူးဈေးရှေ့
 
 

မြို့နယ် - လှည်းကူး

45   ဂိတ်စ - လှည်းကူးဈေးရှေ့
  ဂိတ်ဆုံး - မင်းကုန်း
 
 

မြို့နယ် - တောင်ဒဂုံ

46   ဂိတ်စ - ဒါးပိန်
  ဂိတ်ဆုံး - တောင်မြောက်လမ်းဆုံ
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

47   ဂိတ်စ - လှိုင်သာယာ ဘီအိုစီ
  ဂိတ်ဆုံး - တွံတေး
 
 

မြို့နယ် - တွံတေး

48   ဂိတ်စ - ဒလ
  ဂိတ်ဆုံး - တွံတေး
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

49   ဂိတ်စ - လှိုင်သာယာ ဘီအိုစီ
  ဂိတ်ဆုံး - ကွမ်းခြံကုန်း
 
 

မြို့နယ် -

50   ဂိတ်စ - ဒလ
  ဂိတ်ဆုံး - ကွမ်းခြံကုန်း
 
 

မြို့နယ် -

51   ဂိတ်စ - ပဲခူး
  ဂိတ်ဆုံး - ခရမ်း
 
 

မြို့နယ် -

52   ဂိတ်စ - ထန်းတစ်ပင်
  ဂိတ်ဆုံး - မီးခွက်ဈေး
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

53   ဂိတ်စ - ရွှေလင်ဗန်းလမ်းဆုံ
  ဂိတ်ဆုံး - ရွှေလင်ဗန်းလမ်းဆုံ
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

54   ဂိတ်စ - ၈၆ဂိတ်
  ဂိတ်ဆုံး - ၈၆ဂိတ်
 
 

မြို့နယ် - တိုက်ကြီး

55   ဂိတ်စ - တိုက်ကြီး
  ဂိတ်ဆုံး - ထောက်ကြန့်
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

56   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျုံးကြီးဂိတ်
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

57   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ညောင်ပင်လေးဈေး
 
 

မြို့နယ် - ဆိပ်ကမ်း

58   ဂိတ်စ - ဗိုလ်တထောင်ဘုရား(ကမ်းနားလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗဟိုရုံး
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

59   ဂိတ်စ - သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဈေး
  ဂိတ်ဆုံး - နှင်းဆီကုန်းလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သာကေတ

60   ဂိတ်စ - တောင်ဒဂုံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျောက်ကုန်း
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

61   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - တောင်ဒဂုံ

62   ဂိတ်စ - ဒဂုံတောင် (၁၀၄)
  ဂိတ်ဆုံး - ဇဝန
 
 

မြို့နယ် - ဗိုလ်တထောင်

63   ဂိတ်စ - သင်္ကန်းကျွန်း စံပြဈေး
  ဂိတ်ဆုံး - သံလျှက်စွန်း
 
 

မြို့နယ် - တောင်ဥက္ကလာပ

64   ဂိတ်စ - ဝေဘာဂီ
  ဂိတ်ဆုံး - နန်းသီတာဆိပ်ကမ်း
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

65   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ (အိမ်မဲကြီး)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အရှေ့ဒဂုံ

66   ဂိတ်စ - ၁၃၃ ရပ်ကွက်
  ဂိတ်ဆုံး - အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး
 
 

မြို့နယ် - လှိုင်သာယာ

67   ဂိတ်စ - ညောင်ရွာ
  ဂိတ်ဆုံး - ညောင်ရွာ
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

68   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ (အိမ်မဲကြီး)
  ဂိတ်ဆုံး - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - ရွှေပြည်သာ

69   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာအောက်ဆိပ်
  ဂိတ်ဆုံး - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - သန်လျင်

70   ဂိတ်စ - သံလျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလတံတား
 
 

မြို့နယ် -

71   ဂိတ်စ - သရက်ပင်ချောင်
  ဂိတ်ဆုံး - စံပြဈေး
 
 

မြို့နယ် -

72   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ရွှေပြည်သာ
 
 

မြို့နယ် -

73   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ
  ဂိတ်ဆုံး - ထောက်ကြန့်
 
 

မြို့နယ် -

74   ဂိတ်စ - ဒဂုံဧရာအဝေးပြေး
  ဂိတ်ဆုံး - ထောက်ကြန့်
 
 

မြို့နယ် -

75   ဂိတ်စ - ကြည့်မြင်တိုင်
  ဂိတ်ဆုံး - သုဝဏ္ဏဘုရား