မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

17   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

37   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

42   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ရတနာလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

32   ဂိတ်စ - ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

41   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

11   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဦးထောင်ဘိုလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

35   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

18   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်
  ဂိတ်ဆုံး - ဇဝန
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

44   ဂိတ်စ - လိန်ကုန်း
  ဂိတ်ဆုံး - လှည်းကူးဈေးရှေ့
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ

36   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ