မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

59   ဂိတ်စ - သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဈေး
  ဂိတ်ဆုံး - နှင်းဆီကုန်းလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

1   ဂိတ်စ - လှည်းကူးဈေးရှေ့
  ဂိတ်ဆုံး - စံပြဈေး
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

7   ဂိတ်စ - တောင်ဒဂုံ(၇၀/၇၂)ရပ်ကွက်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

3   ဂိတ်စ - ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်
  ဂိတ်ဆုံး - မင်္ဂလာဈေး
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

24   ဂိတ်စ - ကျန်စစ်သားလမ်း
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

27   ဂိတ်စ - စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျိုက္ကဆံလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

26   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

42   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ရတနာလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

63   ဂိတ်စ - သင်္ကန်းကျွန်း စံပြဈေး
  ဂိတ်ဆုံး - သံလျှက်စွန်း
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

10   ဂိတ်စ - တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

32   ဂိတ်စ - ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

25   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - မင်္ဂလာဈေး
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

18   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်
  ဂိတ်ဆုံး - ဇဝန
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

9   ဂိတ်စ - တိုင်းရင်းသား နည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ကျောက်တိုင်
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

14   ဂိတ်စ - ဒဂုံမြောက်(ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

6   ဂိတ်စ - အောင်မြင့်မိုရ်
  ဂိတ်ဆုံး - ၈မိုင်လမ်းဆုံ
 
 

မြို့နယ် - သင်္ဃန်းကျွန်း

60   ဂိတ်စ - တောင်ဒဂုံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျောက်ကုန်း