မြို့နယ် - စမ်းချောင်း

59   ဂိတ်စ - သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဈေး
  ဂိတ်ဆုံး - နှင်းဆီကုန်းလမ်း
 
 

မြို့နယ် - စမ်းချောင်း

21   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်(ထန်းတပင်)
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - စမ်းချောင်း

61   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - စမ်းချောင်း

37   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - စမ်းချောင်း

39   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - စမ်းချောင်း

20   ဂိတ်စ - ဆေးရုံ
  ဂိတ်ဆုံး - သိမ်ဖြူ
 
 

မြို့နယ် - စမ်းချောင်း

11   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဦးထောင်ဘိုလမ်း
 
 

မြို့နယ် - စမ်းချောင်း

35   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း