မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

61   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

7   ဂိတ်စ - တောင်ဒဂုံ(၇၀/၇၂)ရပ်ကွက်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

3   ဂိတ်စ - ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်
  ဂိတ်ဆုံး - မင်္ဂလာဈေး
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

24   ဂိတ်စ - ကျန်စစ်သားလမ်း
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

27   ဂိတ်စ - စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျိုက္ကဆံလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

26   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

25   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - မင်္ဂလာဈေး
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

20   ဂိတ်စ - ဆေးရုံ
  ဂိတ်ဆုံး - သိမ်ဖြူ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

29   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

9   ဂိတ်စ - တိုင်းရင်းသား နည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ကျောက်တိုင်
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

28   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

12   ဂိတ်စ - (၅၀)ကွေ့
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

36   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

33   ဂိတ်စ - ကျောက်တန်း
  ဂိတ်ဆုံး - ယုဇနပလာဇာ
 
 

မြို့နယ် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

8   ဂိတ်စ - တောင်ဒဂုံအင်းဝအိမ်ရာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဦးထောင်ဘိုလမ်း