မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

16   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ(တောင်ငူလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးဝင်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

17   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

62   ဂိတ်စ - ဒဂုံတောင် (၁၀၄)
  ဂိတ်ဆုံး - ဇဝန
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

24   ဂိတ်စ - ကျန်စစ်သားလမ်း
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

27   ဂိတ်စ - စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျိုက္ကဆံလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

26   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

10   ဂိတ်စ - တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

25   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - မင်္ဂလာဈေး
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

2   ဂိတ်စ - ယုဇန(ခိုင်ရွှေဝါလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

29   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

30   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

14   ဂိတ်စ - ဒဂုံမြောက်(ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

19   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

28   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

15   ဂိတ်စ - (၅၀)ကွေ့
  ဂိတ်ဆုံး - သမိုင်းလမ်းဆုံ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဒဂုံ

12   ဂိတ်စ - (၅၀)ကွေ့
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ