မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

64   ဂိတ်စ - ဝေဘာဂီ
  ဂိတ်ဆုံး - နန်းသီတာဆိပ်ကမ်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

16   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ(တောင်ငူလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးဝင်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

17   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

42   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ရတနာလမ်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

10   ဂိတ်စ - တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

32   ဂိတ်စ - ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

2   ဂိတ်စ - ယုဇန(ခိုင်ရွှေဝါလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

66   ဂိတ်စ - ၁၃၃ ရပ်ကွက်
  ဂိတ်ဆုံး - အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

18   ဂိတ်စ - ခရေရိပ်မွန်
  ဂိတ်ဆုံး - ဇဝန
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

19   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

28   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

15   ဂိတ်စ - (၅၀)ကွေ့
  ဂိတ်ဆုံး - သမိုင်းလမ်းဆုံ
 
 

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

36   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ