မြို့နယ် - သန်လျင်

31   ဂိတ်စ - သန်လျင်(အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သန်လျင်

70   ဂိတ်စ - သံလျင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလတံတား
 
 

မြို့နယ် - သန်လျင်

32   ဂိတ်စ - ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ခရေရိပ်မွန်အိမ်ရာ
 
 

မြို့နယ် - သန်လျင်

34   ဂိတ်စ - ခရမ်း
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - သန်လျင်

33   ဂိတ်စ - ကျောက်တန်း
  ဂိတ်ဆုံး - ယုဇနပလာဇာ