မြို့နယ် - လမ်းမတော်

21   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်(ထန်းတပင်)
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - လမ်းမတော်

37   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - လမ်းမတော်

56   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျုံးကြီးဂိတ်
 
 

မြို့နယ် - လမ်းမတော်

39   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - လမ်းမတော်

35   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း
 
 

မြို့နယ် - လမ်းမတော်

58   ဂိတ်စ - ဗိုလ်တထောင်ဘုရား(ကမ်းနားလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗဟိုရုံး
 
 

မြို့နယ် - လမ်းမတော်

57   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ညောင်ပင်လေးဈေး