မြို့နယ် - အလုံ

59   ဂိတ်စ - သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဈေး
  ဂိတ်ဆုံး - နှင်းဆီကုန်းလမ်း
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

40   ဂိတ်စ - ရွှေပြည်သာ(လိန်ကုန်း)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

56   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ကျုံးကြီးဂိတ်
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

41   ဂိတ်စ - ထောက်ကြန့်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

30   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

58   ဂိတ်စ - ဗိုလ်တထောင်ဘုရား(ကမ်းနားလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗဟိုရုံး
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

23   ဂိတ်စ - (တူးချောင်း)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

22   ဂိတ်စ - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်(ထန်းတပင်)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

14   ဂိတ်စ - ဒဂုံမြောက်(ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ)
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

19   ဂိတ်စ - ရွှေပေါက်ကံ
  ဂိတ်ဆုံး - သခင်မြပန်းခြံ
 
 

မြို့နယ် - အလုံ

57   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ညောင်ပင်လေးဈေး