မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

5   ဂိတ်စ - ရိုးမရိပ်သာ
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

31   ဂိတ်စ - သန်လျင်(အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

24   ဂိတ်စ - ကျန်စစ်သားလမ်း
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

26   ဂိတ်စ - ဒဂုံတက္ကသိုလ်
  ဂိတ်ဆုံး - ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း
 
 

မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

4   ဂိတ်စ - ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်
  ဂိတ်ဆုံး - ဆူးလေ
 
 

မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

58   ဂိတ်စ - ဗိုလ်တထောင်ဘုရား(ကမ်းနားလမ်း)
  ဂိတ်ဆုံး - ဗဟိုရုံး
 
 

မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

57   ဂိတ်စ - သခင်မြပန်းခြံ
  ဂိတ်ဆုံး - ညောင်ပင်လေးဈေး
 
 

မြို့နယ် - ပုဇွန်တောင်

34   ဂိတ်စ - ခရမ်း
  ဂိတ်ဆုံး - မဟာဗန္ဓုလလမ်း